Polonia Bookstore Chicago

koszyk

Cart

Best Seller

JĘZYK POLSKI? CHCĘ I MOGĘ! Część 1

Availability: In stock

$40.50

Wydawnictwo “Universitas” Kraków 2018, 234 pages (soft cover)

Quantity :
Add to Wishlist
Author: Edyta Gałat, Beata Sałęga-Bielowicz ISBN: 978-83-2423-066-2 Language: Polish Publisher: Universitas Availability: 24h Year Published: 2018 Categories: ,

W komplecie podręcznik studenta (178 stron), zeszyt ćwiczeń (54 strony), 3 plansze. Bezpłatne nagrania MP3 do pobrania.

Wstęp

Podręcznik do nauki języka polskiego jako obcego pod tytułem Język polski? Chcę i mogę! w dwóch powiązanych ze sobą merytorycznie i kompozycyjnie częściach jest propozycją przeznaczoną dla poziomu A1 (ESOKJ, 2003), adresowaną przede wszystkim do osób dorosłych, choć może być też wykorzystywany w pracy z młodzieżą. Książka jest owocem doświadczeń autorek zebranych w trakcie wieloletniej pracy z grupami początkującymi na różnego typu kursach w Uniwersytecie Jagiellońskim, w Międzynarodowym Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej oraz w szkołach prywatnych.

Koncepcja podręcznika wpisuje się w nurt podejścia komunikacyjnego, którego celem nauczania jest rozwijanie kompetencji komunikacyjnej uczących się, rozumianej jako umiejętność posługiwania się językiem obcym poprawnie pod względem językowym i adekwatnie do kontekstu sytuacyjnego. Ważny jest więc zarówno rozwój sprawności językowych (słuchania, mówienia, pisania i czytania), jak i leżących u ich podłoża kompetencji lingwistycznych (gramatycznej, leksykalnej, fonologicznej i ortograficznej), o co zadbano w przygotowanej pozycji.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “JĘZYK POLSKI? CHCĘ I MOGĘ! Część 1”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading...