Polonia Bookstore Chicago

koszyk

Cart

Best Seller

PÓŁWIECZE Historia polityczna świata po 1945 roku

Availability: In stock

$62.55

Wydawnictwo “PWN” Warszawa 2021, 640 pages (hard cover)

Quantity :
Add to Wishlist
Author: Wojciech Roszkowski ISBN: 978-83-0121-081-6 Language: Polish Publisher: PWN Availability: 7-15 days Year Published: 2021 Categories: , ,

Tak wyjątkowe dzieło powstaje raz na pokolenie naukowe w skali zarówno polskiej, jak i międzynarodowej. Stanowi syntezę przedstawiającą najważniejsze wydarzenia polityczne, społeczne, gospodarcze, a także kulturalne na świecie w ostatnim półwieczu.

Wiele zawartych w niej informacji autor wprowadził po raz pierwszy na polski rynek wydawniczy. Książka została przygotowana przy wykorzystaniu ogromnej literatury przedmiotu, nie tylko opracowań historycznych, lecz także różnorodnych źródeł, w tym publicystyki oraz prasy współczesnej. Autor starał się zająć stanowisko jednoznaczne, świadom odmiennych zdań innych historyków, publicystów czy polityków, które będą znajdowały swój wyraz w wywołanych książką dyskusjach.

Praca została napisana w układzie chronologicznym z podziałem na 7 głównych części.

* Pierwszą z nich zamykają lata 1945-1953, w których ukształtował się powojenny układ sił w świecie.

* Podokres drugi, lata 1953-1962, otwiera śmierć Stalina, początkująca “odwilż” w krajach komunistycznych i krótkotrwałe odprężenie międzynarodowe, a zamyka kryzys kubański, podczas którego oba supermocarstwa znalazły się na skraju wojny termojądrowej.

* Lata 1962-1970 to czas sprzecznych prądów – początkowego dynamizmu polityki amerykańskiej, jej osłabienia w wyniku wojny wietnamskiej, a następnie narastania problemów po obu stronach światowej barykady, które doprowadziły do odprężenia lat 1970-1979.

* Ten ostatni podokres jest przedmiotem czwartej części książki.

* Lata 1979-1985, będące tematem piątej części pracy, przynoszą nawrót zimnej wojny.

* Kolejna część to początek rządów Gorbaczowa w ZSRR i jego pierestrojki, przez schyłek zimnej wojny aż do likwidacji ZSRR w 1991 r.

* W ostatnim podokresie opisano w sposób skrócony zjawiska zachodzące po upadku dwubiegunowego układu sił w świecie.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “PÓŁWIECZE Historia polityczna świata po 1945 roku”

Your email address will not be published.

Loading...