Polonia Bookstore Chicago

koszyk

Cart

Best Seller

UNESCO Polskie dziedzictwo

Availability: In stock

$11.00 $9.90

Wydawnictwo “Arystoteles” Warszawa 2020, 32 pages (hard cover)

Quantity :
Add to Wishlist
Author: Collective ISBN: 978-83-8038-367-8 Language: Polish Publisher: Arystoteles Availability: 24h Year Published: 2020 Categories: , , ,

16 listopada 1945 r. w Londynie przedstawiciele 37 państw (w tym Polski) powołali do
życia UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), czyli
Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury. Dziś organizacja
zrzesza 193 państwa członkowskie oraz 7 państw stowarzyszonych.

Na Liście UNESCO mogą zostać umieszczone dobra kulturalne, a więc m.in. dzieła architektury
rzeźby i malarstwa, budowle o charakterze archeologicznym, jaskinie mające wyjątkową,
powszechną wartość z punktu widzenia historii, sztuki lub nauki oraz miejsca zabytkowe,
czyli wspólne dzieła człowieka i przyrody. Każde musi mieć wyjątkową wartość
uniwersalną, uznaną w oparciu o jedno ze ściśle określonych kryteriów.

Obecnie na Liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO widnieje
1121 obiektów w 167 krajach (stan na rok 2019), w tym 869 obiektów dziedzictwa
kulturowego, 213 przyrodniczego i 39 mieszanych. Wśród nich znajduje się 16 polskich zabytków
(w tym dwa transgraniczne). To właśnie obiektom z Polski poświęcono karty tej
książki, opisując ich wygląd i historię oraz ilustrując wspaniałymi fotografiami.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “UNESCO Polskie dziedzictwo”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading...